บ้านนก้ามปูเป็นสถานที่ที่ทางทีมงาน Verywell Wedding ได้มีโอกาสได้เข้าไปเก็บภาพให้กับคู่บ่าวค่อนข้างบ่อย

ทางเราจึงรู้มุมรู้สถานที่และพิธีการเป็นอย่างดี ในงานวันนี้ต้องขอบคุณคุณหยกและคุณป๊อปที่เลือกให้ทีมงานของเราไปเก็บภาพ

ทั้งคู่เป็นบ่าวสาวที่สบายๆ ทีมงานขอให้ไปเก็บภาพคู่เพิ่มเติมทั้งคู่ก็มีเวลาให้กับเราอย่างเต็มที่ ภาพที่ได้จึงออกมาสมบูรณ์มีทั้งภาพคู่บ่าวสาว

ภาพช่วงงานพิธี ภาพญาติๆที่มางาน และภาพ Decorate บ่าว สาว คู่ไหนหา ช่างภาพงานแต่ง ติดต่อได้เลยนะครับ

 

WEDDING : คุณหยก & คุณป๊อป

LOCATION : บ้านก้ามปู Bankampu Weddings

 

Website : www.verywellwedding.com
Facebook : www.facebook.com/VerywellWedding
Tel : 0899223137
LINE : verywellwedding