วันนี้ทีม Verywell wedding ของเราได้ไปเก็บภาพให้คุณกุ้งนางและคุณชัยในพิธีหมั้นช่วงเช้าที่โรงแรม
Miracle Grand Convention Hotel งานในวันนี้มีทีม แทนคุณ เวดดิ้ง เป็นผู้ดูแลงานทั้งในส่วนของนายพิธีและขบวนขันหมาก

ทำให้งานผ่านไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย บ่าว สาว คู่ไหนหา ช่างภาพงานแต่ง ติดต่อได้เลยนะครับ

 

WEDDING : K.Kungnang & K.Chai

LOCATION : Miracle Grand Convention Hotel

 

Facebook : www.facebook.com/VerywellWedding
Tel : 0899223137
LINE : verywellwedding