The HALLS Bangkok เป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดงานที่ทางทีม Verywell Wedding ของเราได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายภาพ

ให้กับวันสำคัญของคู่บ่าวสาวอยู่บ่อยๆ คุณบลูและคุณยศคือลูกค้าอีกหนึ่งคู่ที่จัดงานที่นี่และต้องขอบคุณทั้งคู่

ที่เลือกให้ทางทีมเราได้เก็บภาพวันสำคัญให้ บ่าว สาว คู่ไหนหา ช่างภาพงานแต่ง ติดต่อได้เลยนะครับ

 

WEDDING : K.Blue & K.Yos

LOCATION : The HALLS Bangkok

 

Facebook : www.facebook.com/VerywellWedding
Tel : 0899223137
LINE : verywellwedding